Aktualności

Województwo Małopolskie
– Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
“Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”

Celem projektu jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 198 197 323,13 PLN

Grantobiorca: GALILEO Sp.J. Michał Cichoń i Michał Proczek

Kwota grantu: 36 000,00 PLN