Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.05.2018 roku, Wasze dane osobowe, są przetwarzane przez naszą firmę, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

 

Administratorem danych osobowych jest spółka GALILEO sp.j. Cichoń Michał i Proczek Michał, z siedzibą w Krakowie, Pl. Łagiewnicki 11. Kontakt: biuro@galileo.krakow.pl

 

Celami przetwarzania danych są:

  • – wykonanie usługi serwisowej;
  • – marketing bezpośredni (kontrola jakości, statystyka i analityka).

Nie powierzamy, ani nie udostępniamy Waszych danym innym osobom lub podmiotom.

 

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie do:

  • – dostępu;
  • – sprostowania;
  • – usunięcia;
  • – ograniczenia przetwarzania danych;
  • – żądania ich przeniesienia;
  • – wniesienia sprzeciwu;
  • – wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • – wycofania zgody.

poprzez złożenie oświadczenia w formie papierowej bądź elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Każdy Klient, chcąc skorzystać z naszych usług, proszony jest o podpisanie dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda znajduje się na specjalnie wydzielonym polu w dokumencie przyjęcia sprzętu do serwisu. Bez takiej zgody, nie jesteśmy w stanie świadczyć dla Państwa usług.